Dva radiologa iz KBC-a Split dolaze u Makarsku, prvi počinje raditi sutra

Dolazak liječnika iz KBC-a Split značit će dosta pacijentima s makarskog područja, budući da u makarskoj ispostavi trenutno radi samo jedan radiolog koji je u mirovini i s kojim je, zbog nemogućnosti pronalaska drugačijeg rješenja, sklopljen ugovor na 4 sata
rediologija

Kako obavještavaju iz Grada Makarske, gradonačelnik Jure Brkan sklopio je ugovor s dvoje specijalista radiologa koji će do kraja 2020. godine tri puta mjesečno dolaziti u Makarsku i obavljati ultrazvučne preglede.

Dolazak liječnika iz KBC-a Split značit će dosta pacijentima s makarskog područja, budući da u makarskoj ispostavi trenutno radi samo jedan radiolog koji je u mirovini i s kojim je, zbog nemogućnosti pronalaska drugačijeg rješenja, sklopljen ugovor na 4 sata.

Kristian Jerković, dr. med. spec. kliničke radiologije počinje s radom sutra 3. ožujka, dok će Verica Franić, dr. med. spec. kliničke radiologije , sukladno sklopljenom ugovoru, s radom započeti 1. travnja. Budući da je obveza svakog liječnika po dolasku obaviti ultrazvučne preglede za 10 pacijenata, u Makarskoj će već sljedeći mjesec ultrazvučni pregled moći obaviti 60 pacijenata više.

Liječnici specijalisti dolazit će u Makarsku prema prethodno postignutom dogovoru, u slobodnom radnom vremenu, a sve informacije o terminima dolaska pacijenti će dobiti od svojih liječnika obiteljske medicine.

– Iako zdravstvo nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave Grad Makarska kontinuirano radi na podizanju kvalitete zdravstvene zaštite na području grada kroz sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći(500.000,00 kuna za rad Tima2 koji nastavlja s radom i nakon 15. rujna), osiguravanje stanova za liječnike specijaliste koji su deficitaran kadar( pedijatrica) ili njihov dodatni rad u makarskoj ispostavi Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije( 350.000,00 kuna za rad liječnika specijalista radiologa) – obavještavaju iz Grada Makarska.

Makarska