I građani sada mogu dati doprinos u doradi Nacionalnog prometnog modela

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s tvrtkom Ernst & Young Savjetovanje provodi anketu o prometnim navikama građana Republike Hrvatske

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s tvrtkom Ernst & Young Savjetovanje provodi anketu o prometnim navikama građana Republike Hrvatske. Anketa je nastala u okviru projekta “Ažuriranje i dorada Nacionalnog prometnog modela Republike Hrvatske”, a njome se žele prikupiti podatci o putovanjima građana RH koji će se koristiti za ažuriranje postojećeg NPM-a.

Tako ažurirani prometni model služit će kao alat za izradu prometnih projekata, studija i raznih simulacija, koje će biti od koristi širem hrvatskom društvu i gospodarstvu.

Anketa se sastoji od seta kratkih pitanja za koja je potrebno izdvojiti svega pet minuta, a svoj doprinos u razvoju prometnog sektora u Republici Hrvatskoj svi zainteresirani građani mogu dati OVDJE.

Aktualno
Hrvatska