Održan sastanak Splita i predstavnika JASPERSA o financiranju projekata iz Masterplana kroz EU fondove

JASPERS je tek 7 godina nakon ulaska RH u EU po prvi puta bio u službenom posjetu gradu pod Marjanom
480270c2558EDNthumbimg-DSC_5253

Koliko je važno imati pripremljene projekte, donesene planove i definiranu viziju razvoja grada, bilo je razvidno jučer na prvom službenom sastanku uopće između Grada Splita te predstavnika JASPERSA.

Njihova osnovna namjena je pomoć regijama i gradovima u pripremi projekata za financiranje iz fondova EU. Činjenica da je JASPERS tek 7 godina nakon ulaska RH u EU po prvi puta bio u službenom posjetu gradu pod Marjanom ukazuje na radikalni zaokret u načinu upravljanja gradom te valorizaciji najvrednijeg resursa nakon ljudi – prostora.

Na sastanku koji je organizirao gradonačelnik Andro Krstulović Opara sa svojim timom prisustvovali su i predstavnici Hrvatskih cesta, a najvažnija tema ticala se završne faze projekta Split United – odnosno Masterplana Kopilice i Istočne obale.

Predstavnici JASPERS-a iskazali su veliki interes za pomoć u konačnoj pripremi prometnih infrastrukturnih projekata za financiranje iz fondova Europske unije, naglasivši važnost izrade urbanističkih planova te prevladavajući trend u Europi prema kojem željeznica i laka željeznica zauzimaju sve važnije mjesto u modernom urbanom razvoju gradova. Konkretno razgovaralo se o povezivanju Zračne luke Split i Gradske luke Split željeznicom, produljenja trase do Trogira, budućem ‘Kaštelanskom mostu’ kao novom ulazu u grad, Park&Ride lokaciji u Kopilici, kao i novom željezničkom i autobusnom kolodvoru.

– I ovaj sastanak je važan korak naprijed, a u nizu sastanaka prema realizaciji strateški važnog projekta prometnog razvoja našeg grada. Osnovna misao je definiranje i trasiranje dugoročnog razvoja grada te povećanje kvalitete života naših građana, kao i budućih generacija – kazao je, među ostalim, gradonačelnik. O detaljima Masterplana govorio je savjetnik gradonačelnika za razvoj i EU fondove Krešimir Budiša iznoseći osnovne smjernice projekta koji bi potaknuo razvoj Splita kao važnog prometnog čvorišta.

Nakon sastanka uslijedio je obilazak terena, gdje je zaključeno da će se razgovori između grada i JASPERS-a nastaviti vrlo brzo, a gradonačelnik Krstulović Opara rekao je da će se ubrzati priprema svih projekata kako bi na vrijeme mogli biti predviđeni novim Višegodišnjim financijskim okvirom EU te uključeni u operativne programe, javljaju iz Grada Splita.

JASPERS je partnerstvo Europske komisije (Glavne uprava za regionalnu politiku), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Riječ je o instrumentu tehničke pomoći kojim se državama članicama pruža potrebna potpora za izradu velikih infrastrukturnih projekata koji će se sufinancirati iz fondova EU-a.

Događanja
Split