Općina Podbablje predstavila program “Majka odgojiteljica”

Općina Podbablje predstavila je program pod nazivom „Majka odgojiteljica“ koji će omogućiti  pravo na određenu mjesečnu novčanu naknadu za dvoje ili više djece svakoj mještanki koja ima prebivalište u Podbablju proteklih 6 mjeseci. Uvjet je da niti jedno dijete nije starije od 18 godina i ne ide u vrtić.

Nacrt je izrađen, a spomenuta naknada će se isplaćivati trajno svaki mjesec sve dok majka odgojiteljica bude udovoljavala uvjetima Programa. Sredstva su u potpunosti osigurana iz proračuna općine Podbablje, te se očekuje kako će Program krenuti u realizaciju u što kraćem roku.