Sredstva za potpore u poljoprivredi Imotski povećao za više od 1.700 posto

Grad Imotski prvi po povećanju subvencioniranja poljoprivrede

Grad Imotski izdvaja 327.8 tisuća kuna za subvencioniranje poljoprivrede, a među deset je najboljih gradova u Hrvatskoj i kad se promatra trend povećanja sredstava; u apsolutnim brojkama je peti, a u postocima prvi – naime, u odnosu na 2018. godinu, kada se za subvencije poljoprivrednicima izdvajalo tek 17.6 tisuća kuna, u 2019. godini izdvojeno je 327,8 tisuća što je povećanje od značajnih 1760.66 %.

Grad Imotski, temeljem Programa poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada u 2019. godini po prethodno dobivenom pozitivnom mišljenju Ministarstva, poljoprivrednicima je dodijelilo bespovratna sredstva u visini od 160.000,00 kuna iz proračuna.

Također, u novom programskom razdoblju od 2021-2024.,  a  temeljem pozitivnog mišljenja Ministarstva za poljoprivrednike Grada Imotskog osigurana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna za svaku navedenu godinu obuhvaćenu programom.

Nadalje, Program predviđa tri mjere, korisnike, način, uvjete kao i visinu iznosa za svaku pojedinu Mjeru.

Prva mjera odnosi se na poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, a cilj joj je unaprjeđivanje razvoja poljoprivrednih gospodarstava, potpora korisnicima u vidu sufinanciranja nabavke alata, strojeva, postrojenja za obavljanje djelatnosti, kao i povećanje matičnog stada. Za navedenu mjeru, svake godine predviđena su sredstva u iznosu od 230.000,00 kuna. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 20.000,00 kuna.

Druga mjera odnosi se na potpore za poticanje sadnje trajnih nasada, a namjera je podići nove nasade vinograda i voćnjaka odnosno sufinancirati nabave sadnica te su svake godine predviđena sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

Treća mjera također se odnosi na poticanje sadnje trajnih nasada, ali povrtnjaka; cilj je poticati podizanje novih nasada kroz sufinanciranje nabave povrtlarskih sadnica te su i za ovu svrhu predviđena sredstva na godišnjoj razini od 20.000,00 kuna.

Oglasi