Uskoro početak legalnih radova na sanaciji pomoćnog Junakovog igrališta

Predviđeno vrijeme izvođenja radova je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao izvođača

Grad Sinj

Grad Sinj predao je prijavu za početak sanacije nogometnog igrališta uz Gradski stadion NK Junak uz ugradnju umjetnog travnjaka. Naime, Ugovor s Izvođačem (Jadro d.d.) potpisan je u ožujku 2021., a ukupna ugovorena vrijednost radova s PDV-om iznosi 3.311.194,93 kuna. Predviđeno vrijeme izvođenja radova je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao izvođača.

Kako ovo gradilište nije bilo prijavljeno niti su ishođeni posebni uvjeti kao niti potvrde Glavnog projekta gradonačelnik Sinja Miro Bulj bio je prisiljen, zbog prijave gradilišta, pokrenuti novi postupak ishođenja posebnih uvjeta na Projekt. Ujedno gradonačelnik je naručio i Nalaz sudskog vještaka kojim su utvrđeni izvedeni radovi na sanaciji postojećeg nogometnog igrališta izvedeni prije prijave gradilišta za ovu investiciju.

Oglasi