Makarska kreće sa sufinanciranjem troškova prijevoza do splitske bolnice

Zahtjev za naknadu troškova prijevoza pacijentima uz uputnice dijele liječnici obiteljske medicine

S obzirom na to da je na 17. sjednici Gradsko vijeće usvojilo izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi, Grad Makarska započinje sa sufinanciranjem troškova prijevoza do Kliničkog bolničkog centra Split. Pravo na naknadu imaju svi građani Makarske s prijavljenim prebivalištem u gradu na dan specijalističkog pregleda.

Također, ovjereni i ispunjeni Zahtjev za naknadu troškova prijevoza, pacijentima uz uputnice dijele liječnici obiteljske medicine, kojega građani mogu podnijeti u Gradskoj upravi u roku od 90 dana po obavljenom pregledu.

Usvojene izmjene, stupaju na snagu u subotu, 26. listopada.

Makarska