Omiš dobiva brzi internet, potpisan ugovor s HT-om o provedbi projekta

Prijavom na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Grada Omiša, te općina Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje odabran je kao prihvatljiv za sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
01

Grad Omiš u partnerstvu s općinama Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje osigurao je platformu za provedbu projekta razvoja širokopojasne infrastrukture izgradnjom optičke mreže koja omogućava brzine od minimalno 100Mbit/s za sve one privatne, poslovne i javne korisnike koji takvu mrežu nemaju.

Prijavom na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Grada Omiša, te općina Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje odabran je kao prihvatljiv za sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

U drugoj fazi Natječajnog postupka, Hrvatski Telekom je odabran kao nositelj projektnog prijedloga razvoja optičke mreže, ukupne vrijednosti 52.209.342,37 kn, od čega je Hrvatski Telekom osigurao 32.064.390,09 kn vlastitih sredstava, a 20.144.952,28 kn bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije.

10. veljače gradonačelnik Omiša, Ivo Tomasović, Boris Drilo, član Uprave HT-a i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije, te Nataša Rapaić, članica Uprave HT-a i glavna operativna direktorica za privatne korisnike, potpisali su Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta koji bi trebao biti završen do 2023. godine. Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Hrvatskog Telekoma, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) očekuje se sredinom 2020. godine.

Aktivnosti na projektu provodit će se sukladno Okvirnom nacionalnom programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, te Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020, obavijestili su iz Grada Omiša.

Dugi Rat
Gospodarstvo
Omiš
Podstrana
Zadvarje